МухIамад Дадилов

Автор: admin     Категория: Магомед Дадилов

Магомед-Дадилов

Ассалам гIалайкум, гIагараб «ВАЦЛЪИ»,
Авар миллаталъул магIна бугеб тIел,
ТIогьол квацIи гIадал ясал гьарзаяб,
Гьунар-махщел тIокIал васал гIемераб!

Читать далее…

ИсмагIил Таймасханов

Автор: admin     Категория: Исмаил Таймасханов

Исмаил-Таймасханов

Салам рагIун кьурав магIаруласе
МугIрузцин гьабула гьуинаб жаваб.
Жеян ахIарабго гьаян ахIизе
ХIалай нуж ратидал бохула дир ракI.

Читать далее…