МикагIил ХIасанов

Автор: admin     Категория: Микаил Гасанов

Микаил Гасанов

Щвана хонжродаса лъел хирияб мех,
ЛъикIлъи квешлъудаса учузлъараб мех.
Бечелъиялъ гьунар къезе гьабуна,
Къуваталъ гIакъиллъи гIодоб тIамуна.

Читать далее…