ИсмагIил Таймасханов

Автор: admin     Категория: Исмаил Таймасханов

Исмаил-Таймасханов

Салам рагIун кьурав магIаруласе
МугIрузцин гьабула гьуинаб жаваб.
Жеян ахIарабго гьаян ахIизе
ХIалай нуж ратидал бохула дир ракI.

Читать далее…