Джамиля Пахрудинова

Автор: admin     Категория: Джамиля Пахрудинова

Dzhamilya Pahrudinova

Гьанже дица духъе саламги босун
«Самаалъул накIкIал» ритIулел руго.
Дур хабарги босун дихъе щвайилан
«Шамалъул гьороде» гьарделей йиго…

Читать далее…