ГIиса Шарапудинов

Автор: admin     Категория: Иса Шарапудинов45199 просмотров

Иса Шарапудинов

БитIун бачинилан тIаделъулаго,
TIaca гъоркье унеб гIумрудул гьоко.
ГьетIун теларилан кьуркьуданиги,
Кьурун гуронани чIолареб дунял.

********

ДИЦА, НАМУС БИЧУН, ЧИН БАЛАГЬИЧIО

Дица намус бичун, чин балагьичIо,
Чидае къулараб къо бачIинилан.
Къадруяб халкъалъе дун хилиплъичIо,
Хварал умумузул хIалада лъалин

ХIакимлъи щоларев чи дун вукIинчIо,
Чороклъилин намус бацIцIадго тана.
БацIцIадаб гьабуна дица магIишат,
МагIна гьелъул тIокIаб букIана дие.

Диргоян-чидаран чи ватIа гьавун,
Чидар ракI релъараб гьунар гьабич!о.
Гьунаргин цIаралда хадувги вахъун,
Хиянатлъиялда рецц балагьичIо.

Чорхолъ жан беролеб гIолохъанлъуда
ГIорхъи чIвана дица гучаб рокьуе.
Дица адабалда цIунана гьудул,
Дица хIурматалда цIунана кьибил.

Кьалулъги цIадулъги, цIаруе гурев,
Гурун гъежгин, цеве дун векерулев.
Диего Аллагьас кьураб гIамалгун,
Кьваригун, хехлъигун, хассаб ияхIгун.

Дун халкъалъе гIоло цIадай унарев
ЦIакида бахилав ханлъун вукIинчIо.
Дун даим халкъалъулъ хутIана гьевгун,
Гьезул ургьелалгун, гьезул рохелгун.

Хваразе дугIаги дир рекIелъ буго,
Херазе адабги дий ирслъун буго.
Дун вацIцIалъиялда, цIекIлъи гьечIого,
ЦIунана Аллагьас, алхIамдулиллагь!

Дие, намус бичун, чин хIажат гьечIо,
Чинал хIажатазе хIарщ гIадин кье гьел.
МагIарул чиясул чилъиги яхIги
Чинахъ бичунгутIи буго дир гимнлъун.

********

ЗВАРГЪИ БУГО ЦIУРМИЛ

Дица гьаб бечелъи рикIкIунароан,
РикIкIадегIан теян абун гурони.
Цинги гIемер гIарац хашалароан,
Холеб жо бугилан гари гурони.

Дуда лъалеб гьечIин, релъана дида,
Дунялалъул гIадлу, гIумруялъул нух.
ХъантIараб умматалъ, агьлуги бичун,
Бечелъидуй лагълъи ургъулеб дунял.

Бечелъи рихарав чи гуро дунги,
Чияс жиндирго гъин кунеб бугони,
Чидар кисинисан кваналел ругел,
Квешал цо-цоязда ццин бахъаниги.

Хиянатаб тIекълъи тIад чIун хIелидал,
ХIалимал наслаби божулел руго.
БачIунеблъи лъала дида замана,
Зваргъи буго цIурмил цIвабзахъе щолеб.

Кьезе биччай къимат гьелъ киналъего–
Квешлъи-тIекълъиялъе, намус-яхIалъе.
Намус-яхI гIадинаб гьечIо щибго жо,
Гьелъ борцине биччай нилъер бечелъи.

********

КIУДИЯБ ГЬИР

БитIун бачинилан тIаделъулаго,
TIaca гъоркье унеб гIумрудул гьоко.
ГьетIун теларилан кьуркьуданиги,
Кьурун гуронани чIолареб дунял.

ЧIечIого теролеб гьабикье мугьлъун,
Хъамун унел ругел гIумрудул къоял.
ГIодой биччай гьечIеб гьалагаб ралъдалъ
Гьороца хъамулеб раса кинигин.

Кинаб рагIалалде рехананиги,
Хвалихъ балагьараб гIумрудул ахир.
Ахират гьабизе заман гIечIого,
ЗагIипаб рекIеца кIвекIулеб намус.

БитIун бачаниги, гьетIун аниги,
Гьалъул ахир лъалев Аллагь вуго цо.
Цо-цо ракI хIалхьизе кIалъананиги,
КIудияб гьир буго нахъа чIараб хвел.

********

ДИР КЪОЯЛ

ГIумруялъул дир къоял,
Къункърабазул читIирлъун,
Къокъунел, унел руго,
Амма руссунел гьечIо.

Свакарал дир пикраби
Гьавадул накIкIал гIадин,
Гьороца хъамун рачун,
Рахъ-рахъалъ рикьун руго.

Къварилъаби кIочон тун,
Щиял пикраби кунчIун,
ЧIечIого буго щолеб
Дихъе рокьи лъараб их.

Гьедин щибаб сон сверун,
ГIурдада тIугьдул раккун,
ТIад руссун къункъраби щун,
Къокъунел руго сонал.

НакIкIал руго къокъунел
Къисматалъ цо рахъалде,
Къункъраби руго унел,
Улкаби хинал рихьун.

РукIарал щинал кепал,
Концертал, компаниял —
Кинабго кIочон тана,
ЦохIо рокьи хутIана.

Огь, хиялазул къоял,
КъолъикI гьабун, дун тарал.
Къункъраби руссаниги,
Руссуна гьечIо дихъе.

********

ОГЬ, ДИР ГIОЛОХЪАНЛЪИ

Огь, дир гIолохъанлъи, дир гIолохъанлъи,
Гьороца тIамахлъун хъамун араб их.
ХъахIаб чода рекIун букIараб анищ,
ЛъачIого рии ун, щвараб хаслихълъи.

ГIасрудал бащалъи — дир гIумруялъул,
ГIаздалаб терет хъван хъахIлъулеб бетIер.
ТIокIаб бачIунареб дир гIолохъанлъи,
ГIолохъаби гlypaл дир рокъор лъимал.

Доб араб къарнудал бащалъиялда,
Дун гьавун чIухIарав чIаго чи гьечIо.
Киналго чIахIиял цересаги ун,
Цо кантIи лъаларев дун хутIун вуго.

Къварилъабаз чурхъун чара хваниги,
Чаранлъун къвакIараб дир каранда ракI.
Ахират гьабизе заман гIечIого,
ЗазтIа чIараб хIинчIлъун, чIарав дун пакъир-

Щванин заманилан цIумур кьабидал,
ЦIорон хутIиладай дида кIалдиб мацI?
Огь, дир гIолохъанлъи, дир гIолохъанлъи,
ТIокIалъ тIадги буссун тIегьаладай мун?

ТIаде щун хаслихълъи, бачIунеб хасел,
Хиялал гьарунан, пайда щиб гьанже.
Хъвашгелди, хаслихълъи, хирияб гьобол,
Гьабе рештIун дурго, дун рази вуго.

********

ЩВЕЧIИЩ, МАГIАРУЛАЛ НУЖ АХIУЛГОХIДЕ?

ЩвечIищ, магIарулал нуж АхIулгохIде,
БахIарзазул бодул биялъ лъалъараб?
ЛъачIищ дуда гьениб дурго халкъалъул
Хвел гьечIеб гьунарги, бахIарчилъиги?

Бо тIагIарав Имам АхIулгохIалда,
АхIи бан кисанго кумек щвечIого.
Чачаналде аян, амру Бичасул,
Бугин макьу бихьун, вачIинчIищ наиб.

ГьитIинабго къукъа къолденлъунги чIун,
КъотIи ккечIищ гьениб АхIулгохI тезе?
АхIичIого щварал тушбабазухъе,
ТечIищ букIайилан инсулаб ВатIан?

ГIодичIищ гIодор чIун нуж АхIулгохIда,
Имам Дагъистан тун унел къоязухъ?
Къан мугъзада васгун Шамил кIанцIараб,
ЩвечIищ ГIанди гIорул къварилъухъе нуж?

КъварилъичIищ дур ракI Щулалъул хъала,
Бахъанин тушбабаз бицен paгIидал?
Бицадуй хутIарав Хириясул вас,
Хвалчаца жиндирго гъеж тIезабурав.

БихьичIищ нужеда рагъул гъалбацIал,
Гъол бецIал сардазул лъварал кьураби?
Кьурул нохъаздасан хъурщунги рачIун,
ГIунгрузда гьоркьосан гьел рорчIараб нух.

Нух битIаги Имам, аварлъи толев,
Аллагьасул нухтIа витIун ккарав мун.
Амма дур хвалчаца хитIаб гьабуна,
Халкъазде тIад вуссун вачIине вугин.

ЩвечIищ, магIарулал, нуж АхIулгохIде,
БахIарчияб ГохIил гаргар рагIизе.
Гуллил цIад баниги, бер къазе лъачIел,
КъвакIарал васазул адабги гьабун.

БухIараб магIу тIун гIодичIищ дур ракI,
ГIорлъун чвахун араб гьезул биялъухъ?
БалагьичIищ гьенив мун кьуруялъухъ,
Кьвагьарал гулбуца басбасун бараб?

Буго АхIулгохIил ахIи жегиги,
Имам Шамилилан, шапагIатилан.
Щакърахун чвахулел руго кьураби.
Кьвагьи бугожеги гьелъул дир рекIелъ.

********

ЩИБИЛЕБ, ЗАМАНА, ЩВЕЧIО МУН ДИЕ

Вижарав анищ дун Шамилил векалъ
Шагьидаб хвел щвезе АхIулгохIида.
Шамил Имамасул амруги тIубан.
ТIагьаясул нухда гъазизабазулъ.

БукIинаан дирги зани гьечIеб хоб
Зулмуялде данде хвалчен бахъарав.
Урхъилаан дихъги гьанже дун гIадин,
Гьагъал бахIарзазул бухIараб гохIилъ.

Щвелаан шапагIат гIагарлъиялъе,
ГIисал наслуялъе-анкьго кьералъе
Кьелаан дий салам вачIунес-унес
Зияраталъ щварав щибав муъминас.

Щибилеб, замана, щвечIо мун дие,
Щваралъулцин пайда босичIев пакъир.
Амма АхIул-гохIил шапагIаталде
Щвелин хьул кидаго камуларо дир.

Какда хадуб дица гьарун ахIула,
Гьал шагьидзабазул шапагIатилан.
Щукру дуе, Аллагь-шагьидзабазул
ШапагIат бокьарав ракьалда вижи.

********

ШAMИЛ ИМAMАСДЕ

Шамил Имамасул адабги гьабун,
АхIизин бухIараб хIасратаб назму.
ХIабибасул вакил камилав муршид
Машааллагь Шамил — дур шаргIалъул нух.

Дур бахIарчилъиялъ хIайран гьарурал
Гьанжеги биценал руго халкъазул.
Халкъазул бахIарчи, имам Шамилил
Ана дунялалде даималъго цIар.

Мун ритIухъав Имам — Имаматалъул,
Инсанияталъе мисаллъун ккарав.
Мун имамзабазул — кваранабаб квер,
Мун устарзабазул аман шайихги.

Мун АхIул гохIдаги, мун Аргъванивги,
Хьаргаби, ТIелекьги, Генув, СалтIаги,
Мун НахъбакIалдаги, гIодоблъудаги,
Чачаназул ризал рохьахъ жанивги.

Бихьун бачIунареб гъалбацI кинигин,
Гъорлъ речIун тушбаби риххизавулев.
Бахъараб хвалченги, чарамул ракIги,
Чода Шамил вихьун сардар сорорав.

Чан букIараб дуда бигъараб ругъун,
Чан букIараб чили дур ругьназдаса,
Чан хIалихьатица, чидар чиназухъ,
Мун вичизе месед босун букIараб.

ЧанцIул мацIихъабаз, мунапикъзабаз,
Дуе хвалил урду ургъун букIараб.
БукIаниги Имам Аллагь ккурав мун
Аллагьасул нухде вачана цеве.

БукIинчIо Имам дур Аллагь гуресе,
Инсанасе бетIер къулулеб гIадат.
БукIана дур Имам асирасдецин,
Адабги, рахIмуги, хIелмуги, цIобги.

Кьурун талихI буссун, божараз мугъбан,
Мун Гъуниве кканин гъалбацI къоринив.
Къуркьи гьечIев Имам — инчIо мун кверде,
Амма ракълил къотIи гьабураб гьениб,

БахIарчилъиялъул чинал кьуниги,
Чин дуда бащадав чи лъвинчIо жеги.
Чорхол лебаллъидул гьундул гьаруни,
Гьеб дургIан борхатаб букIинароан !

********

ЩУЛАЛЪУЛ ГОХIИЛ КЪИССА

Гьале щвана дун жакъа
Щулалъул гохIде тIаде,
Шамилил муридзабаз
Тушбабазе нух къараб.

КъвекIал цIумазул бусен
Бихьана тIаде вахун,
ТIасан гIарадаги бан,
ГIурусахъе чIчIел щвараб.

Швана дида ракIалде
Шагьидлъарал бахIарзал,
БaxIapгo къадар щварал
Къоно чIван хабалъ лъечIел.

Хоблъун лъугьун буго доб
ГIешдерил Щулалъул гoxI,
ГIасраби ананиги
Адабалда рехсолеб.

ГIашилтIаса Малачи
Лаченлъун тIад вагъараб,
ТIамуна гьениб цебе
ТIалул щулияб сангар.

Щулалъул хъала барав
Хъиргьу-Колоса Сурхай,
Хъатикь хвалченгун чIана
ЧIаго вугин живилан.

Жиндирго лъукъараб гъеж
XIатIикьги лъун къотIарав
Хириясул ГIалибег
ВачIана дида цеве.

РачIана гьенир цере
Гьалдолеб роол къоялъ,
Гьекъезе лъин щвечIого,
PyxI тIагIарал бахIарзал.

ТIун магIугун гIодана
ГIодовги чIчIун дун гохIда,
ГIассияб доб рагъалъул
Сипат цебе чIезабун.

РачIана гьенир цере
Гъазизабазул къукъа,
Къаси сардилъ гохIги тун
Бида рецIун хъурщулулел.

Сорана чорхол лугбал
Чармил муридзабазухъ,
Чармил кьураби гIадин
Кьварун гoxI цIунун, чIчIарал.

ЧIчIана дида цере гьел
Чвахулаго ругъналгун,
Чанго нухалъ цIикIкIарал
Тушбабигун рагъулел.

КьечIо гoxI тушбабахъе
PyxI букIаго бахIарзаз,
ЧучичIо гъазизаби,
ГъалбацIил гIамал бугел.

ХвечIого нусгоязул
Анкьго хутIарав мурид,
АхIулгохIда рагъизе
Шамилихъе рорчIана.

ТIатIала ккун руго дол
Щулалъул гохIил сиял,
Шамилил муридзабаз
МоцIаз цIунун рукIарал.

Буго гIасрабаца гохI
АхIулгохIиде къулун,
Къваридаб къисматалъул
Къоязул нугIлъун бугеб.

Буго кIиябгоги гoxI
Наслабазе ирсалъе.
Нус-нус сонал аниги,
ЧIагоял нугIзал гIадин.

********

ГIАШИЛТIА РОСУ

МугIруз сангар тIамураб,
Сверун кьурабаз ккураб,
Кьурул гIусда гIодоб чIун,
Буго ГIашилтIа росу.

ТIасан рохьаца ккураб,
Цебесан ахаз ккураб,
Ахал-мегъал тушбабаз,
ЦIаги гъу нжиб бухIараб.

Дол арал гIасрабаца
ГIассиял рагъал ккараб,
ГIешдерил АхIулгохIда
ТIаде къулун батараб.

Балагь бачун рачIарал
Тушбабазе къуличIеб,
Къадруял наслабазул,
Васал-ясазул цIураб.

Россиялъ Кавказалда,
Кор рагъул боркьарабго,
Кьварарав Имам ккураб,
Росу буго ГIашилтIа.

Бадру-УхIуд гIадинаб,
АхIулгохI жаниб бугеб,
Жаниб зиярат бугеб,
Росу буго ГIашилтIа.

Муридзаби — кьварарал,
Наибзаби — щулияб,
ШаргIги цIунун рагъарал,
ГъалбацIал жаниб гIypaб.

ГIанди гIурул рагIалда,
ЧIваразул тасбихI бугеб,
АхIулгохIихъ балагьун,
Буго ГIашилтIа росу.

Дунялалда цIар арал,
Руччаби-бахIарчиял,
Гьезул наслабаз ккураб
Росу буго ГIашилтIа.

ГьитIинаб букIаниги,
Гьунаралъ борхалъараб,
Халкъиял бахIарзазул,
Росу буго ГIашилтIа.

МугIруз сангар тIамураб,
Сверун кьурабаз ккураб,
Къваридаб къисматалъул
Росу буго ГIашилтIа.

Рес гьечIо гьел наслаби
Намус рехун хьвадизе.
Намус бичараб заман
Чиясде бачIунилан

Божула гьел наслабаз
Нус-нус соназ жегиги
Намусги, яхIги, махIги,
Ирсилахъе къелилан.

Бокьанищ? Бице цойгияздаги.

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Метки: , , , , , ,

2 комментария на “ГIиса Шарапудинов”

  1. Г1алисултан Гъазимух1амадов сказал:

    Баркала маг1арул сахаватал бах1арзазе, Аллагь разилъаги нужедаса ва Т1аг1анаб марадалда х1алт1изе къуватги кьеги.

  2. Г1алисултан Гъазимух1амадов сказал:

    Баркала маг1арул сахаватал бах1арзазе, Аллагь разилъаги нужедаса ва Т1аг1анаб мурадалда х1алт1изе къуватги кьеги.

Оставить комментарий

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: