ЖабрагIил ХIасанов

Автор: admin     Категория: Жабраил Гасанов58512 просмотров

Жабраил-Гасанов

РекIее гIагараб доба магIарухъ
Maгly баккуларо, би гуронани.
Бергьенлъи босарав вукIуна дова
БукIине кколеб жо лъугьараб гIадин.

********

ГЬАДИНАБ ЖОЙИЩ ГЬАБ ГIУМРО БУКIАРАБ

Гьадинаб жойищ гьаб гIумру букIараб,
ГIурччинаб ихилан дур хиял ккараб,
ГIадамасул гьумер гьимараб мехалъ,
Цо хIилла батилин хIинкъизе ккараб.

Гьадинаб жойищ гьаб гIумру букIараб,
МагIица лъалъараб, лъеца чурараб,
ЛъикIалщинал чагIи къанабакь лъураб,
КъабихIабщинаб жо ракьалда тараб.

Гьадинаб жойищ гьаб гIумру букIараб,
ГIунгутIабаз ккураб, квешлъабаз цIураб,
ЛъикIлъи гьабурасе нагIана кьолеб,
НагIана батаял тахида толеб.

Гьадинаб жойищ гьаб гIумру букIараб,
ГIуруца жиб аяб, дир ракI унтараб,
ЦIвакI-цIвакун зобалахъ цIвабиги ругеб,
ЦIар ахIун ватизе гIаданги гьечIеб.

********

(Дагъистаналъул бергьенлъабазулги бахIарчилъиялъулги бицун
имамасул бицинчIеб мехалъ хъвараб)

Дуца имамасул бицинчIо, Myxly,
Гьал нилъер мугIрузул бицунеб мехалъ,
Гьаб Дагъистаналъул цIадулаб тарих
ЦIар досул гьечIого тIубараб гIадин.

Дол кубачиязул тIагIелги беццун,
ТIадмагIарул имам гьоркьов толев мун.
Европа жиндаса паналъун ккарав
Аварав кIочене кIвараб кин дуда?

Дагъистаналдаса цIар цебе ккарав
ЦIумалъул бицине щай мун лъугьинчIев?
ТIолабго дунялалъ, тIадеги бахъун,
Хъат жиндий кьабурав магIарул имам!

Гьал футболистазул ахIи-хIур гуреб,
АхIулгохI гъугъачIеб кин дур каранда?
Аваразул миллат, имам гьечIого,
Инсул тIалъиялда аскIоб кинаб жо?

Бице дида, MyxIy, хIурматияв чи,
Щив ракIалде щварав, Шамилги кIочон?
Россия сорозе саназ гьабурав
Генуса багьадур киве арав дур?

Дов арал нухазда накабиги чIван,
Угьдана магIарул халкъ досда хадуб.
Дуца имамасул бицинчIо, MyxIy,
Цойгидабщинаб жо щай дие рехсон?

********

ГАЗИМУХIАМАД ИМАМАСДЕ

Гендерил къварилъухъ къварилъула дун,
Къадруяв имамас берал къанщараб.
Сиялде балагьун сородула черх,
Чарамул кьураби кьватIулел щайин.

Мун ракьулъ вукъана, Таргъу магIарда.
Ралагьун сверухъе росабиги тун.
ГIорода бакъвараб къаркъалаялъе,
КъагIида букIинищ апараглъуда?

Цинги мун вукъарав гендерил хабалъ,
Халкъ духъе хьвадулеб гьечIеб щиб хIикмат?
Мун, гъазаваталъул кIудияв имам,
КIочон кинан тарав гьал наслабазда.

Дур къватIиб бахъараб хвалчадул къимат,
Къарнаби, бегьилищ гьабунгутIизе?
Дуца рухIги бичун, Бичасе гIоло,
Гьабураб гъазават гъугъанин зобахъ.

Гьал сверухъ кьижарал кьерилалги тун,
Кьолонив вахарав, гIела дур гьунар.
Жидер яшавазда гъастIа халкъги тун,
Гъазават тIубарав дур бахIарчилъи.

********

ВАЛИГИ ХАНГИ

Дида гьеб лъаларо, щиб шагьаралда,
Щиб росулъ букIараб, некIо заманалъ
ВукIун вуго вали, гIабдалин абун,
ГIадамаца малъий жив гьавуларев.

Бокьа-бокьаралъув кьижун гурони,
БукIинчIила гьесул я рукъ, я бусен.
Щибго дунялалъул тIалаб гьечIев гьев
Кьижун вукIанила нухлул рагIалда.

АскIосан унаго, чIухIарав ханас
Малад гьавун вуго вегарав мискин.
Макьидаса тIуркIун тIаде вахъарав
КIалъан вуго пакъир цеве чIарасда:

Ле, дуца жиндие гьабураб щибан,
ВукIанин жив макьилъ чIухIарав ханлъун,
ГIемераб меседги боцIиги бугев,
Дуца ворчIизавун, борчIун анин гьеб.

Хан велъанхъанила, гIамал кIодого,
ГIабдалас бицунеб хабар щибилан,
ГIемераб улка-ракь бугев гьесие
Кеп щун буго гьасул хабаралда тIад.

Мискин кIалъанила гIодове виччан:
ГIемер велъугейин, щвараб бечелъи
Берал рагьарабго жинхъаги анин,
Берал къанщаралго духъаги инин.

********

РекIее гIагараб доба магIарухъ
Maгly баккуларо, би гуронани.
Бергьенлъи босарав вукIуна дова
БукIине кколеб жо лъугьараб гIадин.
Доба бихьинчилъи, цIар букIунаро,
ЦIаларал тIахьаца кьоларо гIалим;
Доба бахIарчилъи — гьеб гьунар гуро,
Гьеб тIабигIат буго магIаруласул.
Доба Надир-шагьил хутIана тIагъур,
КIкIалабахъ Тимурил кIибекана хеч;
Доба Ермоловас рухIана рукъзал,
Гьаб халкъалдаса жив бергьунгутIи лъан.
Доба гурев цIадав кIанцIичIо Хочбар,
Хагазе Хундерил тIалъиги гьабун.
Доба гуреб, кибго гьекъечIо загьру,
ХIал лъазе теларин тушманасдаян.
Доба гуреб гьечIо хъала АхIулгохI,
Инсаният жинца пана гьабураб.
Гьаб бихьинаб халкъгун жал рагъиларин,
Ярагъ солдатаца гIодобе бараб.
Доя гурей гьечIо магIарул чIужу,
Бихьинчи нечарав жиндир гьунаралъ.
Кьурулъан ххарулел тушбаби рачун,
КIкIалабахъ кIанцIарал магIарул лъимал.
Доба имамасул гьурмада цеве
Фельдмаршал вукIана асир кинигин.
ГIумруялъ вагъарав жиндир тушманас
Дов къабул гьавуна къирал кинигин.
РекIее гIагараб доба магIарухъ
Maгly баккуларо, би гуронани.

********

ЭБЕЛАЛДЕ

Дуда эбелалъул берал рихьанищ,
Балагьун гIорцIичIел гIумруялъго духъ?
Дуда эбелалъул кверал рихьанищ,
Кинабго дуе кьун, ракъван тIагIарал?

Дуда эбелалъул гьумер бихьанищ,
ГьитIинлъун тIагIараб дур тIалабаца?
Дуда эбелалъул угьи рагIанищ,
Гьаб дуниял цIураб, цIилал соролеб?

Дур хIухьелалъ гуреб хIал жиндир хьвачIей,
Дур каламалъ гуреб керен хинлъичIей.
Дудалъун гурони канлъи бихьичIей,
Кинабго дуниял дуй гIоло кьолей.

Мун — гьелъул чохьонив, каранда гIурав,
Мун — гьелъул мугъалда мегъал сверарав,
Мун — гьаналъул ругIел, гIадан лъвинегIан
Дур кини хьвагIарай гIазизай эбел.

Мун гъолде вагъула, лъадуда божун,
Гъолъ хвалил гIазабакь гьавурав гIадан.
КIалъала… мун гъолъул ургьиса гурев,
Лъова зобалахъа рещтIарав гIадин.

Мун гьелъухъе щола гьобол киниги,
Мун — гьелдаса тIураб гьаналъул бутIа.
Бицуна дуцаго кьураб жоялъул
Дуниял кьуралда, гIумру кьуралда.

Мун кванараб мехалъ гIорцIулей эбел,
Дудаса дур ургъел батулей эбел.
Мун квачараб мехалъ гIунулей эбел,
ГIузраби дур рихьун, херлъулей эбел.

Эбелилан абун Аллагьас йижун,
Ракьалде биччараб Бичасул хIикмат,
Мун вихьараб мехалъ кIудияй гIолей,
Дуца тараб мехалъ гьитIинлъун уней.

********

Къоабилеб гIacpy, къо-мех лъикI дуе,
Къалел дур каваби, къо-мех лъикI даим.
Дур хIуригаталги xIyp бахъиналги,
ХIуралде руссарал дур шагьаралги.

Къоабилеб гIacpy, къо-мех лъикI дуе,
Къварилъулеб буго дир каранда ракI.
Хварал ракIаричIел рагъул байдаби,
Ругънада рецIцIулел дур госпиталал.

Гьаб квешаб къавмалъгин, къосарал бутIруз
Къо-мех лъикI, цIадабе гъун унеб гIалам.
ГIадаллъарал улбуз чIвадналъан раккун,
Къо лъикI, зобалазде рорхарал кверал.

Къо-мех лъикI Освенцим, дуе Бухенвальд,
Бухугеги тIокIаб дур гIадаб цIумур.
Унгеги зодихъе дур гIадинаб кIкIуй,
КIкIунгеги шагьарал дур балагьаца.

Къо-мех лъикI, къо-мех лъикI дуй Хиросима.
Кьогеги ракьалда дур гIадин талихI.
Къо-мех лъикI дуеги, гIадамил лъимер,
ГIумруялъ ургъулев мунго чIваялда.

Бокьанищ? Бице цойгияздаги.

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Метки: , , ,

2 комментария на “ЖабрагIил ХIасанов”

  1. admin сказал:

    Мунагьал чураги,Аллагь гурхIаги,иманалда тIовитIун ватаги!

  2. Расул сказал:

    Мунагьал чураги,Аллагьас алжаналде вачун ватаги!

Оставить комментарий

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: